Skolegang i Norge

Hvordan er skolegangen i Norge?

Postet 06 mai, 2018

I Norge skal alle barn gå 10 år på grunnskole. Barn som fyller seks år i inneværende år, skal begynne på barneskolen i august. All grunnskoleopplæring som er offentlig i Norge er gratis. Barneskole og ungdomskole er to hovedtrinn som alle barn og unge må igjennom. Når barnet går på barneskole, vil han/hun gå der de sju første årene (1-7 trinn), etter barnet er ferdig med barneskolen bytter de til en skole som heter ungdomskole (8-10 trinn). Her vil de fullføre de tre neste årene. Barn eller unge som ikke har eller får godt utbytte av den ordinære opplæringen, har mulighet til å få spesialundervisning. Alle elever (1-10 trinn) har mulighet til å delta på leksehjelp. Leksehjelp er gratis og deltakelsen er frivillig.