Omsorg i familien

Hva er god omsorg?

Postet 08 mai, 2018

Hva er egentlig god omsorg? Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er god omsorg, men det er flere hovedpunkter som er med på gi god omsorg til barnet. Det er viktig at barnet har en eller flere omsorgspersoner de kan se opp til, at barnet føler seg verdsatt med nok omsorg, har en eller flere voksenpersoner de føler seg trygge på. Hentet fra ndla.no.

Alle barn har rett til å bli tatt godt vare på av sine foreldre/omsorgspersoner. Som forelder eller omsorgsperson må man passe på barnet, gi de råd og ta avgjørelser for dem, sørge for at barnet har et sted å bo, klær og mat, gi barnet råd om hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, gi barnet støtte, trøst og hjelp, passe på at barnet har det bra med seg selv. Som en voksenperson skal man også hjelpe barnet med å bli selvstendig, slik at han/hun kan ta sine egne avgjørelser etterhvert. Alle barn kan ha sine egne meninger og foreldre skal også kunne høre på dem. Når foreldre har et ansvar for barnet, heter dette foreldreansvar og frem til barnet blir 18 år har foreldrene ansvar for å følge opp og gi god omsorg. Når vi tenker på god omsorg, er det vanlig at vi måler omsorgen ut i fra den omsorgen vi gir eller den vi har selv vokst opp med.

Hva skal man ikke gjøre?

I barneloven står det at foreldre eller omsorgspersoner ikke skal skade barnet sitt psykisk. Det kan være å true, skremme, isolere og krenke barnet. Som forelder/omsorgsperson skal man heller ikke slå, behandle eller straffe barnet slik at han/hun blir usikker, skremt eller bekymret. Hentet fra barneombudet.no.