Hva er god barneoppdragelse?

Tips og råd til en god barneoppdragelse

Postet 01 mai, 2018

Barneoppdragelsen i dag har endret seg mye fra tidligere. Før i tiden var det vanlig at barnet begynte å jobbe tidlig for å bidra med inntekter til familien og det var vanlig å bo i storfamilier med liten plass. Nå har ikke barnet de store kravene som de hadde før, og barndommen er en tid for læring og lek.

Barn lærer mye utenfor hjemmene sine, og vil bli preget av miljøet og samfunnet de lever i. Foreldre setter stor pris på mye tid sammen med sine barn og ønsker å være gode rollemodeller, samt å vise hvordan man bør oppføre seg og reagere i forskjellige situasjoner. Dette kan flere foreldre synes er krevende og vanskelig.

Som forelder er det ikke alltid så enkelt å vite hvilken råd som fungerer og hvilken som ikke passer hjemme hos egne barn. Det finnes ingen fasitsvar på en god barneoppdragelse, men det er noen grunnleggende råd som kan hjelpe på oppdragelsen til barnet.

Vær en god rollemodell for barnet

Foreldre er rollemodeller for barn på både godt og vondt. Det er lurt å tenk på hvilken modell man er for barnet. Fordi barnet gjerne tar etter måten foreldrene oppfører seg på. Hvis foreldrene diskuterer høylytt med roping og skriking, tar barnet med seg dette i sin diskusjonskultur. Roser foreldrene å sier hyggelig ting til hverandre, tar barnet dette til seg. Det kan være mange ting som foreldre gjør, som barn tar til seg uten at man er klar over det.

Gi barnet positivitet

Alle barn trenger ros og oppmuntring for å styrke selvfølelsen. Det er en av de mest betydningsfulle verktøyene man har og foreldrene utvikler et positivt forhold til barnet. Prøv på minst fem ganger så mye positive tilbakemeldinger enn negative.

Gi barnet alderstilpassede oppgaver

Barn må få erfaringer og kunne prøve seg fram, men det er viktig at man gir barnet råd og hjelp for at han/hun skal kunne lykkes med utfordringen. Dette gir en mestringsfølelse og barnets selvtillit styrkes. I gjennom stimulering kan foreldre påvirke hva og hvor mye et barn lærer.

La barnet bli med i beslutningen

Skal det bli tatt en beslutning og barnet får lov til å si sin mening, vil dette lettere aksepteres av barnet. Når barnet får være i med beslutningsprosessen, viser man respekt ved spørre om han/hun sin mening.

Ikke kjeft på barnet

Gjør barnet en uønsket handling, hjelper det ikke å kjefte løs. Skal barnet ta beskjeden til seg bør man korrigere på en bestemt, men rolig måte. Det er større sjans for at barnet hører og ikke gjentar den uønskede handlingen. Skulle barnet gjøre en handling som ikke er ønsket kun for å få oppmerksomhet, kan det være lurt å beholde roen og ikke gi noen reaksjon til barnet.